Ensomhed til søs

 

Et nyt projekt sætter spot på ensomhed til søs og hvordan forandringer i lederrollen og udviklingen i teknologien spiller ind.

 
 

Projektets formål

Projektet skal bl.a. afdække forhold, der kan skabe en følelse af ensomhed hos danske søfolk, særligt ledere, samt hvilke forventninger og krav unge søfolk har i relation til ensomhed. Det vil bl.a. indgå hvilke faktorer, der hæmmer og fremmer ensomhed til søs og hvordan forandringer i lederrollen og teknologien spiller ind.

På basis af undersøgelsen skal der i projektet gives nogle anbefalinger og vejledning til hvilke indsatser, der ville kunne bidrage til at reducere ensomhed til søs og styrke lederrollen samt værktøjer og forslag til konkret implementering på virksomhedsniveau.

Vi søger sejlende til interview

Det vi søger er danske sejlende i en lederrolle om bord, der har lyst til at dele viden og erfaringer. Det er ikke et krav, at du føler dig meget ensom hele tiden. Ensomhed er dynamisk og kan forekomme i bestemte situationer eller i perioder. Endvidere søger vi også information om, hvad der ser ud til at virke. Vi søger også nogle yngre sejledende med 2-5 års sejltid, der har eller forventer at få en lederrolle om bord. Du skal have mulighed for at blive interviewet i perioden 1. november 2018 – 31. marts 2019.

Alle interviews vil være anonyme. Sejlende, der kunne have lyst til at blive interviewet, kan henvende sig til info@conovah.com eller via kontakt nedenfor.

Der vil ske en udvælgelse, så interviewpersonerne repræsenterer forskellige dele af branchen.

Fakta om projektet

CONOVAH er ansvarlig for projektet og dets udførelse.

Projektets målgrupper er de sejlende, uddannelsesinstitutioner og rederierne.

Der nedsættes en følgegruppe, der skal følge projektet.

Projektet løber fra 1. oktober 2018 til 31. marts 2020. Projektet støttes af: 

 
Velliv Foreningen
 

Fakta om Velliv Foreningen

Velliv Foreningen har 340.000 medlemmer, der alle er kunder i pensionsselskabet Velliv. Der afsættes hvert år midler til en almennyttig indsats for at øge danskernes mentale sundhed. Alle kan søge om støtte til de almennyttige bevillinger uanset tilknytning til pensionsselskabet Velliv.

Formålet med den almennyttige indsats er at forebygge, at erhvervsaktive danskere får problemer med fx stress, angst og depressioner. Den 1. oktober 2018 skiftede Foreningen Norliv navn til Velliv Foreningen samtidig med, at Nordea Liv & Pension skiftede navn til Velliv. Du kan læse mere om Velliv Foreningen her.

Kontakt os for yderligere informationer om projektet

OTHER SERVICES