Ensomhed til søs skal afdækkes

Read in English below

Et nyt projekt sætter spot på ensomhed til søs og hvordan forandringer i lederrollen og udviklingen i teknologien spiller ind.

Projektet skal bl.a. afdække forhold, der kan skabe en følelse af ensomhed hos danske søfolk, særligt ledere, samt hvilke forventninger og krav unge søfolk har i relation til ensomhed. Det vil bl.a. indgå hvilke faktorer, der hæmmer og fremmer ensomhed til søs og hvordan forandringer i lederrollen og teknologien spiller ind.

På basis af undersøgelsen skal der i projektet gives nogle anbefalinger og vejledning til hvilke indsatser, der ville kunne bidrage til at reducere ensomhed til søs og styrke lederrollen samt værktøjer og forslag til konkret implementering på virksomhedsniveau.

”Det er ikke kun et spørgsmål om at afdække en problemstilling, men i høj grad også at finde ud af, hvilke håndtag man skal have fat i for at gøre jobbet mindre ensomt”, siger Connie S. Gehrt, direktør, CONOVAH.

Det psykiske arbejdsmiljø til søs har en stigende bevågenhed og der gøres en god indsats mange steder, men der er stadig nogle problemstillinger, som kan være svære at tage hånd om. Det skal dette projekt være med til at gøre lidt lettere.

”Det handler også om, at vi i branchen gerne vil tiltrække de unge og sikre gode moderne arbejdspladser til søs”, siger Connie S. Gehrt.


FAKTA

CONOVAH er ansvarlig for projektet og dets udførelse.

Projektets målgrupper er de sejlende, uddannelsesinstitutioner og rederierne.

Der er tale om en kvalitativ undersøgelse, der skal munde ud i anbefalinger og vejledende materiale.

Projektet løber fra 1. oktober 2018 til 31. marts 2020.

Der nedsættes en følgegruppe, der skal følge projektet.

Projektet støttes af Velliv Foreningen.

Velliv Foreningen har 340.000 medlemmer, der alle er kunder i pensions-selskabet Velliv. Der afsættes hvert år midler til en almennyttig indsats for at øge danskernes mentale sundhed. Alle kan søge. Formålet er at forebygge, at erhvervsaktive danskere får problemer med fx stress, angst og depressioner.

————————

Loneliness at sea to be investigated

The new project aims to put a spotlight on loneliness at sea and how this is affected by changes in the role of managers and technological developments.

The project also aims to identify issues that contribute to a feeling of loneliness amongst Danish seafarers, especially managers, and young seafarers’ expectations and demands when it comes to loneliness. This will also include identification of the factors that promote and inhibit loneliness at sea and how these are affected by changes to the role of managers and technology.

The project aims to make some recommendations and provide guidance on the basis of the survey on action that could help reduce loneliness at sea and strengthen the role of managers, together with tools and proposals for specific implementation by companies.

”It is not just a matter of identifying problems but very much also of identifying the issues we need to tackle to make the job less lonely," says Connie S. Gehrt, Director, CONOVAH.

The mental working environment at sea is attracting increasing attention and many places are making great efforts but there are still some problems that can be difficult to tackle. The project aims to make doing so a little easier.

”It is also a matter of we in the industry wishing to attract young people and ensure we have good, modern workplaces at sea," says Connie S. Gehrt.


FACTS

CONOVAH is responsible for running the project.

The project target group is seafarers, educational establishments and shipping companies.

It is a qualitative study that will be followed-up with recommendations and guidance material.

The project will run from 1 Oct 2018 to 31 March 2020.

An observer group will be appointed to monitor the project.

The project is being funded by Velliv Foreningen

Connie Gehrt