Tips til trivsel til søs

Tips til bedre trivsel til søs

På MSSM fremlagde Nicolaj Tvilling og Michael Brehmer fra Esvagt Faraday deres input til hvad der er med til at skabe god trivsel om bord. De lagde bl.a. vægt på, at kaptajnen skal have besætningens trivsel som første prioritet. Det er med til at skabe respekt for hinanden og en god kultur om bord, hvor man passer på hinanden. Det er vigtigt, at der bliver lyttet til besætningen.

Sessionen blev faciliteret af Connie Gehrt fra CONOVAH, og der var en livlig debat med mange gode input fra deltagerne om hvad vi skal have mere af for at fremme trivslen til søs, herunder:

·         En ordentlig skipper er en forudsætning for trivsel

·         Dit humør er mit arbejdsmiljø

·         Bedre uddannelse i de mere menneskelige kompetencer

·         Være åbne og ærlige overfor hinanden om hvordan man har det

·         Det kan være svært at lære nyt, hvis man ikke trives

·         God personlighed og kulturkendskab hjælper til at skabe den gode stemning

·         Fælles oplevelser giver bedre trivsel i hverdagen fx dartturnering, barbeque, olympiske lege, konkurrencer relateret til korrekt brug af udstyr om bord, så det sociale og faglige kobles

·         Et dynamisk hierarki fremmer det sociale liv og et godt arbejdsmiljø – ”Skipperen er den første blandt ligemænd.” - først når det spidser til træder hierarkiet i kraft

·         Faglig respekt for hinandens arbejde

·         Det er vigtigt at rose og anerkende folk og få folk til at føle at deres arbejde er vigtigt

·         Forholdsvis fast besætning giver nemmere god trivsel

·         Passe på at humor og mandehørm ikke bliver til mobning

·         Fokus på integration af nye om bord

·         Man mødes i øjenhøjde

·         Det går den rigtige vej

Connie Gehrt